Referencie

 • IPEC POINT Prešov - KMU Malý Šariš – zodpovedný geodet (r. 2008)
 • Obecný úrad Fričovce – porealizačné zameranie kanalizácie (r. 2008)
 • Zameranie zosuvov pôdy v okrese Bardejov – 12 lokalít (r. 2010)
 • Obecný úrad Kapušany - zosuv pôdy pod Kapušianskym hradom (r. 2010)
 • Atelier A13 – polohopis a výškopis (r. 2010)
 • Agromelio Veľký Šariš – GP, polohopis a výškopis pre skládku TKO (r. 2010, 2011)
 • Obecné úrady, napr. Široké, Chmiňany, Červenica, Kapušany – hlavne geometrické plány pre rôzne účely, výškopisné zamerania a porelizačné zamerania
 • Súkromné osoby – od začiatku pôsobenia až dodnes – na vyžiadanie vás skontaktujeme – realizovali sme hlavne geometrické plány pre rôzne účely, najmä na:
  • rozdelenie spoluvlastníctva
  • rozdelenie parciel
  • zameranie stavieb ku vydaniu kolaudačného rozhodnutia
  • vyňatie z pôdneho fondu
  • zameranie rozostavanej stavby k hypotekárnym úverom a ďalšie.